2015. február 28., szombat

1068

I haven't written about our theatrical company recently, so I have to tell you that we are fine. We are a bit short of people, otherwise we are good. And maybe we are going to have more people. I'm so much looking forward to it.


Not especially good.

2015. február 27., péntek

1067

They said they will put up the scores on the website. Guess what. They didn't. Fucking morons.


Such deep. Very philododgical.

2015. február 26., csütörtök

1066

The first round of the IBO went pretty smooth.


I love this page. There are so many worthwhile things there.

2015. február 25., szerda

1065

We've talked about a lot of fascinating topics, including religion and other philosophical stuff but also science and research.


The very famous Cori cycle.

2015. február 24., kedd

1064

On the second day, we had to listen to kind of boring lectures about DNA technology and invertebrates. Then we went home by train.


Kidney.

2015. február 23., hétfő

1063

In the lab, we performed spectrofotometry. We should have done gel electrophoresis but unfortunately we didn't have time for that. We've also taken a look at PCR.


I have to practice a lot.

2015. február 22., vasárnap

1062

We had a lot of epic adventures together.


I have to draw more feet.

2015. február 21., szombat

1061

I went to Szeged without knowing if I will actually be able to join the lab sessions. Later I came to know that no one knew. In the lab I was in the same group as three guys from Pannonhalma. Interestingly all of them were left-handed. We've talked a bit and it turned out that everyone hates Mr. Bán. So we got along pretty well. After the lab I asked them where they will sleep because I didn't know where I will sleep. One of them had a house in Szeged. I've came up with the idea that I could help them with IBO if I could stay with them. And they agreed. This is the beginning of a beautiful friendship, I thought.


Some screwed up faces.

2015. február 20., péntek

1060

Anyway, I'll go to Szeged for a few preparatory lab sessions and lectures. Tomorrow.


The spoon.

2015. február 19., csütörtök

1059

Mr. Bán wrote a letter to the secondary schools about IBO. Just a few days before the deadlines. What a prick.


Myself, in a spoon.

2015. február 18., szerda

1058

Nope, it did not happen.


Such biology, very science.

2015. február 17., kedd

1057

Tomorrow, hopefully I will be able to start drawing the illustrations.


Waiting for the theater ticket.

2015. február 16., hétfő

1056

Heroically I managed to pull out a little eye lash from the inside of my mother's eyelid. It has irritated her I for a week now.


Dictators.

2015. február 15., vasárnap

1055

Sometimes I'm too lazy to be productive but also don't like doing something pointless. It's considerably frustrating, although this way it's easier to be productive than if I were just happy doing nothing.


This page scares me a bit.

2015. február 14., szombat

1054

I will have to oil my bike otherwise the chain will tear at a point.


It's not really precise.

2015. február 13., péntek

1053

I'm wondering if I'm going to double my university application points or not.


I kind of like these characters.

2015. február 12., csütörtök

1052

I should learn more. Still.


This is Tom, the empty aquarium.

2015. február 11., szerda

1051

József Attila énképe

József Attila költészete igen szerteágazó, az életnek minden fontosabb aspektusára kitérő. Emellett elmondható, hogy műveinek jelentős része önelemző. Explicit szólnak a költő sorsáról, szerelméről, bánatáról. József Attila életművében végig megtalálhatók a költő önnön nyomorát taglaló versek. A továbbiakban röviden elemzem a költő önképét három ismertebb verse alapján, amelyek pályafutásának különböző éveiben íródtak.

Ezek közül a legkorábbi és talán legismertebb a Tiszta szívvel című (1925), amely egyrészt a kor kiemelkedő alkotása, másrészt József Attila életére is nagy hatással volt, amint az a Születésnapomra c. (1937) versből kiderül. A vers eleje durván és objektíven jellemzi a költő életkörülményeit. Világos képet kapunk a költő nyomoráról, ami kiterjed az anyagiakra és a magánéletre is. Később megtudjuk a költő véleményét a társadalomról, ami semmire sem értékeli. Kiderül az is, hogy a társadalommal való viszony kölcsönös. Ő legalább annyira tartja környezetét, mint amennyire az tartja őt.  Ennek ellenére az utolsó sor elárulja, hogy az összes nyomorúság és megvetés közepette is hisz a költő saját értékeiben (mintegy csökönyösen ragaszkodik emberi mivoltához, függetlenül a társadalmi normáktól), ami talán hozzá is járul ahhoz, hogy ne adja fel.

Nemzett József Áron c. (1928) versében röviden számot ad életéről. Az első három versszak valóban csak objektív helyzetjelentés. Egyoldalúan komor képet fest a költő életéről, és még nyomasztóbbá teszik ezt a vers gyerekes szófordulatai. Az utolsó versszakban ki is mondja, hogy ő az örök vesztes. Nincs reménysugár. Ez a valóság, amibe nem beletörődni ostobaság, és habár az önelfogadás útja nehéz, ez az egyetlen járható út.

Utolsónak a “Talán eltűnök hirtelen” kezdetű verset (1937) választottam, mivel ez is sokat elárul József Attila önképéről és önértékeléséről. Ez a vers számot vet a múlttal, kegyetlenül számonkéri és elítéli szerzőjét. Úgy tűnik, hogy a költő itt már annyira sem tartja magát, mint korábban. Látni véli csökönyösségének elítélendőségét és önutálatba süllyed. Úgy érzi, hogy az életét elpazarolta, s ez már nem tehető jóvá. A Nemzett József Áronnal ellentétben itt már nem opció az élet. József Attilát a halál környékezi, az eltűnés, a száraz ágak zörgésének hallgatása mind a halál közeledtére utal.

Összegezve elmondható, hogy az évek múlásával egyre borúlátóbb lett a költő. Bár sosem volt könnyű az élete, verseiben főleg életének negatív eseményeit, körülményeit hangsúlyozza. Ennek ellenére, és részben fel is használva ezt, egy ideig éltette a dac. Annak a lehetősége és gondolata, hogy ő különb mint mások, és bármennyi teher is van a vállán, akármennyire ki akarja vetni a világ testéből, ő makacsul ragaszkodik a létezéshez. Viszont ahogy gyűltek a rossz tapasztalatok, egyre nehezebb volt megküzdenie a létjogosultság érzéséért. József Attila énképe eljutott a büszke számkivetett állapotából a megtört és önmagát számonkérő számkivetett állapotába.Very gecko, much wow.

2015. február 10., kedd

1050

I've also looked at a lot of different biology illustrations to get myself familiar with the techniques used in this field. Most of the time it's obvious how they were made but sometimes it can get a little tricky. I also try to decide weather something can be made only by vector graphics as it can be used in very different ways.


A shitty heart and two half-heads.

2015. február 9., hétfő

1049

In the last few days I watched a lot of tutorials for Photoshop and Illustrator. Now I'm considerably confident about my skills and I often think about how an illustration have been made. 


Some simple and spectacular chemistry experiment.

2015. február 8., vasárnap

1048

Probably I will be the one to illustrate the one and only biology textbook in Hungary. I like to think about this.


So there was this last request to smoothen the edges. I've done it in Inkscape but it's not perfect. I've installed Ps and Ai on Windows so maybe I will be able to make better vector graphics in the future because sadly Inkscape has certain flaws.

2015. február 7., szombat

1047

I've just taken a look at my old stuff and honestly, I amaze myself.


Possibly it could be better but it is still awesome and complete in a sense. The reference picture can be found in Campbell's Biology.

2015. február 6., péntek

1046

Now I know who's the other person with 120 points. But I ain't gonna tell you.


How wonderful. Now I will have to finish with arrows and labels.

2015. február 5., csütörtök

1045

I'm currently experiencing the wonders of vector graphics with Inkscape. I love open-source. 


The deoxygenated blood, represented by color blue.

2015. február 4., szerda

1044

I've also received a letter that my competition material has a total of 0 points at the drawing and visual culture OKTV which can be applied for 200 out of the 300 pieces of art because they are not good enough for them. Fuck them.


I told you.

2015. február 3., kedd

1043

After the OKTV I've visited Dr. Röchricht, my former GP who asked me to repair some of her jewelry. We've chat about career and she told my some stories about her early years in medicine. She also gave me an old book on mental illnesses.


It is going to be even better.

2015. február 2., hétfő

1042

So I've taken the biology OKTV and I already now that I've made a handful of mistakes, nevertheless I believe that it went well and I have a chance of getting into the final round.


I've mentioned the biology illustration project earlier and now here it comes.

2015. február 1., vasárnap

1041

Berek asked me to organize an event for 5th and 6th graders about chemistry with a lot of spectacular experiments. I feel important.


Srawberry in color.