2014. november 30., vasárnap

0978

The performance was way better than last time. Especially me.


Mental hygiene = brainwash. (I will might reproduce that digitally.)

2014. november 29., szombat

0977

My next week was really challenging. On Friday I had the play and the day after my prom. So I was quite busy that week.


Very fucking artistic.

2014. november 28., péntek

0976

On the second day I woke up at 5 am. I felt totally sober, although later I realized that my limbic system (LTP, decision making) still didn't work properly. I ate my free breakfast then went to the big auditory hall and held a short speak about neuroscience as a research student. I don't remember a lot about what have happened there but later they said it was good. Fine.


What an interesting media lesson it was. *sigh*

2014. november 27., csütörtök

0975

On the first day we'have registered, than went to a hotel and ate some of Marci's kratom, so we were a bit sedated on the first lectures. Then we went home to smoke up but it turned out that kratom and pot interfere so we've got way too wasted to go to the gala that night. We've just laid there with the impaired consciousness of our body unable to work properly.


Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn

2014. november 26., szerda

0974

The next important thing is that I went to Szeged to the Szent-Györgyi Science Academy. I went with Lavró, Somogyi and Marci. We had a lot of free meals and were in a four star hotel.


Dat loo.

2014. november 25., kedd

0973

Maybe I should start with my biology OKTV score, which is the best in my school. Cool.


We've started to learn plants.

2014. november 24., hétfő

2014. november 23., vasárnap

0971

Today I went to a rehearsal where I made coffee with a napkin. After that I went to a meeting with these Reform Jewish people and from Dor Hadas. It was pretty boring.


Just as always.

2014. november 22., szombat

0970

Today I went to Evelyne where I repaired a couple of  things and chatted a bit then went to Sim Shalom, where this Israeli-American rabbi made the services and it was pretty nostalgic since Kutz had the same kind of services. After that I've talked with a bunch of old friends, I went home where it turned out that I've got exactly 120 points for the biology OKTV, which is really nice after all.


Some literature class stuff.

2014. november 21., péntek

0969

Every Friday is a fucking Friday. But this Friday I've modeled a neuron at KOKI. Maybe I will upload it sometime.


Some more filthy animals.

2014. november 20., csütörtök

0968

TODAY is biology OKTV time! Actually it turned out pretty well in my opinion. I've already counted my points and my estimation is 122-2(copying mistakes)=120 points, which would be really nice in regard of the 90 points required for the second round. I'm so excited to find out my actual score.


Some nasty invertebrates.

2014. november 19., szerda

0967

I will definitely have to learn history. SHIT SHIT SHIT FUCK SHIT Pardon.


Great expressions. And a bit of apoptosis at the top.

2014. november 18., kedd

0966

We had to write something for literature class, here it is:

Én, Tonio Kröger

„-a megismerés átkától és a teremtés kínjától mentesen élni, érezni, létezni boldog közönségességben. Újrakezdeni? De hát nem érne semmit. Ugyanúgy lenne megint minden - minden úgy történne ismét, ahogy történt. Mert vannak, akik szükségszerűen tévútra jutnak, mivel számukra egyáltalán nincs is igaz ösvény.”
Minek a sok felesleges bánat? A kétségek, melyek egy életen át elkísérhetnek? Miért törekedne bárki a különcségre? Mások elvárásainak megfelelni annyit tesz manapság, mint amit mindenki sugároz felénk: önmagunk kibontakoztatása, a retrospekcióra törekvés, hogy megismerjük önmagunkat, és a bennünk szunnyadó potenciált. Egyedinek lenni könnyű. Mindenki egyedi. Mindenki művész. Mindenki beleszól és mindenki elfogad. Kispolgárnak lenni bűn. Megvetendő. A kispolgár a köz szolgája. Csak egy szolga. De mi mások vagyunk, mi csak magunkat szolgáljuk. Önmagunk szolgái vagyunk.
Miközben ülök a padban és a tekintetem irányát próbálom úgy kontrollálni, hogy az valamilyen célt szolgáljon, megfordul a fejemben, hogy nekem az ég egy adta világon semmi keresnivalóm nincs itt. Az emberek, akik körülvesznek, akik beszélnek hozzám, mind idegenek. Mit tehetnék, hogy megszabaduljak innen? Próbáltam már önmagamba fordulni, de ahhoz előbb tudnom kéne, hogy ki, vagy mi vagyok én. Egy test, egy gondolat. Miben különbözöm az üvegen túl, a fáról lehulló falevéltől? Ezt a kérdést számtalanféleképpen meg tudnám válaszolni helyesen, de egyik válasz sem ragadná meg a kérdés esszenciáját. Talán a kérdés a rossz. Talán mindegy is, hogy ki vagyok én és kik a többiek, vagy az, hogy a falevél ül a padban, vagy én zuhanok az ablak túlsó felén. 
Amit biztosra vehetek, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok, mert valamilyen különös oknál fogva mégiscsak tudom, hogy ülök a padban. Tudom, hogy nem számít mit teszek, hogy hol, ki és mi vagyok. Sokat tanultam. Azt tanultam, hogy nem érdemes. Nem érdemes gondolkodni, nem érdemes tenni és legfőbbképpen nem érdemes ellenállni. Minél többet tudok, annál bizonyosabb vagyok mindebben. Szemernyi kétségem sincs a céltalanságot illetően. Viszont ha ez tényleg így van - ha minden jelentéktelen - akkor aggódnom sem érdemes. Nyugodtan átadhatom magamat a boldogságnak. A kirekesztettség, befogadottság, egyediség és közönségesség örömének. A boldogtalanság senkinek sem jó, így hát ha már úgysem tehetünk semmi értelmeset, legalább örüljünk. A hidegnek és melegnek, az örömnek és a bánatnak. A kéjnek és a fájdalomnak, az életnek, s a halálnak.
Ronald Melzack skót terriereket nevelt. Egy kis kalickában, egyedül nőttek föl. Az így tartott állatok jó egészségnek örvendtek, és tökéletesen közömbösek voltak mindenféle zavaró tényezőre. Ezek az állatok tűrték a fájdalmat, békések, nyugodtak voltak, jó kooperációs készséggel rendelkeztek. Akár azt is mondhatnánk, hogy a kezdeti ingerszegény környezet hatására, számukra bármiféle inger örömöt okozott. Nevezhetők egyszerűnek, vagy butának, de ezek a kutyák valójában sztoikus taoistáknak lettek nevelve. Bár nem saját akaratukból, tudtukon kívül, de a boldogság útját járták. Lehet, hogy a skót terrierek csak ezen az ösvényen találhatják meg a mennyek országát.
„Igen, úgy van most is, mint akkor volt, és Tonio Kröger boldog, úgy, mint akkor, mert a szíve él. De mi volt lelkében az egész idő alatt, míg az lett belőle, ami most? Dermedtség; sivárság; jég; és szellem! És művészet!”


Thomas Mann.

2014. november 17., hétfő

0965

The three main outcomes of today: I can open .oib files with Fiji, I've seated the chemistry OKTV and there's an extremely small chance of me getting into the next round and finally I pretty much liked the rehearsal. Oh yes, and my parents will leave town tomorrow for a day. That's it.


Stuff.

2014. november 16., vasárnap

0964

I have to learn Ibolya again. Next performance will be on the 5th of December.


Truly gr8.

2014. november 15., szombat

2014. november 14., péntek

0962

I've written this short essay for my English teacher:

Argumentative essay

Thesis statement: People used to think that the family played an important role in society, but times have changed and now the family is much less important.

The role of families are changing, therefore it is natural that people became interested in the topic of family and the world wide tendencies about its place in our culture. Since this statement cannot be refused, this will form the basis of this essay.

In my point of view, families nowadays are just as important as they used to be. The concept of family is just as old as our society. This is the smallest and most stable form of a community ever existed and it has obvious advantages in terms of single and genetic interests (evolutionary benefits). It is true that the role of family members is constantly changing through time and space but it is undoubtable that this type of community exists in every part of the World due to its essential role in people’s lives.

Some may say that the classical type of family will become extinct, although it is still a very popular sort of collective. If this were so, I still would not consider it as a decrease in the importance of family, since other sorts of family can be just as good as traditional ones (families with separated -, gay -, non-married parents).

In conclusion, I strongly believe in the timeless importance of family as it is such a fundamental unit of society.


Paul Celan.

2014. november 13., csütörtök

0961

I've got 74 percent at the English OKTV so at least I've got a chance of getting into the semi-final.


This is a drawing of the inner ear from Szenthágotai's Functional Anatomy.

2014. november 12., szerda

0960

I written this abstract for the Szent-Györgyi stuff:

Hajnal Benjámin vagyok, a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzős tanulója. Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem általános orvosi karán szeretném folytatni, de addig is kíváncsiságom kielégítése végett a kutató diákok mozgalmán keresztül, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Intézetében tanulok, hogy aztán értékes kutatói munkát végezhessek. Kissé kacifántos úton, de végül eljutottam Gulyás Attila csoportjába, ahol főként elektrofiziológiával, ezen belül is a hippokampuszbeli gátló idegsejtekkel foglalkozunk, és azzal, hogy ezeknek kóros működése hogyan vezethet epileptikus rohamok kialakulásához. A csoport foglalkozik a különböző típusú gátló idegsejtek matematikai modellezésével, illetve hálózat-modellezéssel is. Ha megtaláljuk egy bizonyos típusú idegsejt jellemző tüzelési mintázatát, az nem csak a modellezésben segíthet, de például megkönnyítheti az adott sejttípus későbbi felismerését is. A méréseket általában egér agyszeletéből, egyes neuronokból elektródával (patch clamp) végezzük. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy mesterségesen megváltoztassuk a membránpotenciált, ezzel vizsgálva az egyes sejtek jelintegrációját élettani és patológiás (drogokkal modellezett) körülmények között. A különböző típusú gátló idegsejtek megkülönböztetését sejttípusra jellemző fehérjék szelektív fluoreszcens festésével érjük el. A csoport foglalkozik ezeknek az idegsejteknek a térbeli modellezésével is, ehhez konfokális mikroszkópiát használunk. A hippokampusznak kulcsszerepe van az emlékek rövidtávúból hosszútávú memóriába való átírásában (Long Term Potentiation). Ezt a tanuló működést a hippokampuszban mérhető éles hullámok (sharp-wave ripples) kísérik. Ebből a hálózatszintű aktivitásból szokott kialakulni az a kóros módon alulszabályozott idegi működés, melyet epilepsziának hívunk. Azt feltételezzük, hogy a hippokampuszban található gátló idegsejtek sokfélesége nagyban hozzájárul az egyenletes idegi gátlás kialakításához, és az ebben a rendszerben bekövetkezett változások kiváltó okai lehetnek az epileptikus rohamoknak. A csoport egyik fő célja, hogy közelebb jusson ahhoz, hogyan tud ugyanaz a hálózat ilyen változatos aktivitást (gamma-, théta-, éles hullámok) mutatni.

It's kind of OK.


Surprise, bitch!

2014. november 11., kedd

0959

Today I felt like a boss. I went to the English OKTV and I wouldn't have to go to school at all but I went to every class but Deutsch, since I kind of hate it. After that I went to the OKTV and I was surprised how confidently I could do it. In other words, now I have very high expectations.


Seems like a dick but it is a fish with a glory.

2014. november 10., hétfő

0958

Today I've written two tests in school. And I didn't have my biology class and after that I wasn't in the mood to go to my extra chemistry class. After that I didn't go to KOKI neither. But at home I ate a lot and slept then watched The Guardians of the Galaxy, which was the most entertaining movie I've seen in a long time. Wonderful day.


This is preparing for a presentation in my style.

2014. november 9., vasárnap

0957

Today I coached this guy in chemistry and he asked me to coach him every Sunday. And I went to a rehearsal too.


Jesus Christ.

2014. november 8., szombat

0956

I have a bunch of papers from Zsolt and Functional Anatomy III. by Szentágothai. I will have to read these.


A bad looking person. I don't understand what the title is referring to.

2014. november 7., péntek

0955

I will go to the Szent-Györgyi conference, whatever that means.


Some electrophysiology, faces and folk art. Last page of current notebook. I'm gonna miss you but you have to understand that I need another one to replace you.

2014. november 6., csütörtök

0954

I'm already thinking about what I should make for the 1000th entry. Any suggestions? (I was just joking, I know nobody actually reading any of this.)


Some random stuff.

2014. november 5., szerda

0953

I will tutor someone in chemistry for money. Real fucking MONEY. Knowledge is money. Money is power. Power is bullshit.


It looks like I'm becoming a neuroscientist.

2014. november 4., kedd

0952

We've started to learn how to integrate. I'm so excited. (Could be the subscription too.)


I'm sorry for you, who click on this.

2014. november 3., hétfő

0951

From now on Str's loss is public.


Unknown, RIP. About every second. Someone dies. Hmmm... Interesting.

2014. november 2., vasárnap

0950

In KOKI I've also learned how to trace neurons in the software Neurolucida which I believe has an open alternative, imageJ, Fiji, TreckEM. That's what I found. Haters gonna hate.


A rather inaccurate, unfinished human brain.

2014. november 1., szombat

0949

I was in KOKI again and learned how to operate with the patch clamp microscope stuff. I've practiced on a piece of paper.


A coronal section of mouse brain with an emphasis on the hippocampus.