2014. április 30., szerda

0764

What else? Oh yes, I have a new haircut. Very short, very classy, especially with my huge beard which I will shave on Sunday.


A grumpy turkey.

2014. április 29., kedd

0763

There were to subjects which I was unsure about. But now I know... That I will get the better grades (not very dramatic, is it?). So I will have the average grade of 4.64. Which makes me glad. I had to learn a lot but it's really worth it.


Birdie in a bad mood.

2014. április 28., hétfő

0762

So. A lot of thing happened and I'm looking forward to share'em with you.


Yes, he is an ostrich and yes again, he's not quite proportional, but we still love him.

2014. április 27., vasárnap

0761

Aaaaaaaaand, show time!


What a great pose. Here's our kind heroin addict.

2014. április 26., szombat

0760

I've almost learned my role in Ferenc Molnár's Ibolya.


A copy of a self portrait of Egon Schiele (unfinished).

2014. április 25., péntek

0759

And in this German project we also have to make a presentation in groups about German inventions.


This is how I see my self from the inside during an art history lesson.

2014. április 24., csütörtök

0758

We will also have a German project where we will go to Wien and go to several museums and stuff.


Mr. Árpád Tóth.

2014. április 23., szerda

0757

I like MARVEL films.


An unproportional elephant (too big head and short legs).

2014. április 22., kedd

0756

At the end of the year I hope to have an average grade of 4.64


So amazingly cute.

2014. április 21., hétfő

0755

We will also write a Grammar test which will be crucial. I can only hope that we will get Juhász Gyula's poem, 'Magyar táj, magyar ecsettel'.


Ant 3.

2014. április 20., vasárnap

0754

We've taken a big History test which will decide my final grade. I'm sop relieved now that I cannot do anything for it.


Ant 2.

2014. április 19., szombat

0753

I decided to draw animals. Because they are fuckin interesting.


Ant 1.

2014. április 18., péntek

0752

A wonderful IELTS writing task:

The Annual Spendings of a UK school

We have three pie charts of the annual spending of a particular UK school for twenty years, exactly from the year 1981, 1991 and 2001. With this data I will try to roughly analyze the normal spendings of a UK school and the main changes throughout this twenty-year period.

First, we have to look at the categories listed on the diagram. We have: teachers’ salaries, furniture and equipment, resources, other workers’ salaries and insurance. If we try to separate the constant and the changing spendings through time we can see that there are two stable categories. It is evident that in every chart the biggest spending is the salary of teachers. This can be easily interpreted since schools usually employ a lot of teachers. The other quite stable part of the charts is insurance which is a comparatively small amount of money, although it is constantly rising in time.

Then, we should notice the other three parts which are showing dramatic changing. Other workers’ salary is rapidly descends compared to the others. Also interestingly while at the beginning the spendings on resources and furniture and equipment are equal later resources increase while furniture and equipment  decrease, but then it turns to the opposite.

Finally, I want to give a probable explanation to these observations. Around 1981 the school may opened, this could be a reason for so many staff, resources, furniture etc. Then they needed less workers and equipment, but still needed books. Then in 2001 they had to make big changes in equipment due to the great improvements in technology (PC rooms), therefore they also needed more insurance, but less books.


Wasp.

2014. április 17., csütörtök

0751

Today I'm going to show you my fantastic media essay (apparently in Hungarian):

Mentális terek 
(a Szerelem, a Mátrix és az Eredet című film alapján)

Ebben az esszében röviden össze fogom foglalni, hogy a fenti három mű hogyan jeleníti meg a mentális tereket, milyen művészi - és stíluseszközöket használ fel ábrázolásukhoz, valamint hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, felfedezhetők-e párhuzamok, különbségek, esetleg fejlődés a művek között ebben a tekintetben.

Először arról írok, hogy mik is azok a mentális terek, miként ismerhetők fel. A mentális tér legfőbb jellemzője, hogy nem valóságos, hanem elképzelt, viszont a valósághoz hasonlóan jelenik meg. A történet szempontjából megbontja az elbeszélés időbeli és térbeli linearitását, mintha két, esetleg teljesen különböző világ párhuzamosan létezne. Az egyik a valóságos tér és idő, a másik a mentális, amely sokszor torzult, álomszerű, természete nem egyértelmű sem a nézőnek, sem a történet szereplőinek.

A legkorábbi film Makk Károly fekete-fehér, Szerelem c. filmje, amely 1971-ben jelent meg. Ebben a filmben a mentális tér sokféleképpen jelenik meg, de ami közös, hogy leginkább emlékfoszlányok alakjában. Van hogy egy-egy rövidebb mozgóképet vágnak be, de az is előfordul, hogy állóképmontázst használnak, illetve ezt a két technikát szabadon keverik. Azok az emlékfoszlányok, melyeket felhasználnak a mentális tér ábrázolásához, nem feltétlenül kapcsolódnak a konkrét történéshez, inkább azokat az asszociációkat jelenítik meg, amik lejátszódnak a szereplő elméjében. Ezzel a módszerrel arra törekszik a film, hogy többé-kevésbé reálisan mutassa be a gondolkodás, emlékezés, elképzelés folyamatait, és nem igazán hagy teret annak, hogy ebben a másik térben lineáris történetvezetés valósuljon meg, viszont azzal, hogy sokszor nem teszi egyértelművé azt, hogy kinek a gondolatait látjuk, mégis meghagy valamennyi önállóságot ennek a szférának.

A következő Larry és Andy Wachowski a Mátrix (The Matrix) c., 1999-es filmje. Itt egészen másképpen jelenik meg a mentális tér, mint a Szerelemben - mind technikai, mind szerepbeli vonatkozásban. Ebben a műben a mentális térnek nevet is adnak, ez a Mátrix, és a cselekménynek jelentős része itt játszódik. A Mátrix ad keretet a történetnek, és habár tudjuk, hogy nem az a valóság, mégis valószerűbb, mint a történet szerinti valóság. Mindez arra utal, hogy a valóságot nem lehet függetleníteni a megfigyelőtől, hiszen minden esetben valamilyen kontextusban, szűrőkön át és korlátosan vagyunk képesek érzékelni és felfogni környezetünket. Neo azért is különleges, mert ezeket a határokat kiválasztottsága révén képes valamelyest átlépni. A Mátrix, mint mentális tér nagyon érdekes természettel van felruházva. Nem az egyén gondolkodását modellezi, hanem a valóságot mint egy kollektív tudatot jeleníti meg, amire az egyén rátermettségétől függően korlátlan befolyással lehet. A történet szerint a Mátrixban élők érzékeit megtéveszti egy számítógép, nem a valóságot érzékelik, csak egy szoftvert, amely arra lett kifejlesztve, hogy egy ideális valóság érzetét keltse. Viszont ez felveti azt a kérdést, hogy mennyiben tekinthető valóságosnak bármi is, ami körülvesz bennünket. Erre a kérdésre a trilógia végén kielégítő választ kaphatunk, miszerint valóban, a valóság pont annyira virtuális, mint a Mátrix, mert csak a befogadó percepciója létezik. Ennek megfelelően a Mátrix tökéletesen valószerűnek jelenik meg a filmben, azzal a kivétellel, hogy nem mindig teljesülnek a fizikai törvényszerűségek.

Az utolsó Christopher Nolan Eredet (Inception) c. 2010-es filmje. Ebben a műben a mentális teret a Mátrixban látottakhoz hasonlóan használják, de sok a lényeges különbség is. Talán a legszembetűnőbb az, hogy itt sokkal nagyobb a kontroll a mentális tér viselkedése felett. Ahogy a Mátrixban is, itt is gépek tartják fent ezt az álomszerű állapotot, gépek kapcsolják össze az emberek elméjét, és ez a fajta mentális tér itt valóban inkább egy álom, mint egyfajta számítógépek által meghatározott kollektív tudat, mint amilyet a Mátrixban használtak. Sokkal kevesebb személy sokkal nagyobb befolyással van rá, valamint nincs egy szoftveres alapja, ami kívülről módosítható volna. Ehelyett az álomban lévő személyeknek különböző szerepeik lehetnek, amik megszabják a mozgásterüket. Ahogy általában egy álomban, itt sem tudják a szereplők egyértelműen, hogy álmodnak-e és ez komoly problémát jelent, valamint az idő is eltorzul, aminek szintén fontos következményei vannak. A mentális tér ilyen, álom jellegű ábrázolásával, a film még mélyebb értelmet ad ezeknek a tereknek, hiszen ahogy egy egyszerű álmot meg lehet fejteni, úgy egy-egy ilyen mesterségesen előidézett és megtervezett álomnak is mély lélektani jelentést tulajdoníthatunk.

Végül azt hiszem elmondható, hogy a mentális terek ábrázolása a filmművészetben folyamatosan megújul, mind technikailag, mind koncepcionálisan az idő előrehaladtával. Bár a Szerelem kicsit kilóg a sorból, mivel nem tekinthető a másik két film elődjének, mégis láthatjuk, hogy megvan a kapocs, ami összetartja ezeket a filmeket, amellett, hogy számtalan fontos különbség is van közöttük.

Források:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_space
http://en.wikipedia.org/wiki/Inception
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerelem_(film,_1971)
The Matrix (1999)
Inception (2010)
Szerelem (1971)And this is how intelligent this topic is.

2014. április 16., szerda

0750

3/4 of 1000. Way to go.


Unproportional dancer.

2014. április 15., kedd

0749

What I should fuckin read:

Starr Taggart: Biology
Dr. Horváth Sándor: Mikrobiológiai praktikum
Molecular Biology of the Cell (Garland Publishing)
Zboray Géza: Összehasonlító anatómiai praktikum I-II
Sass Miklós: Összehasonlító anatómiai atlasz

Such DOGE books.


I have no idea what this is.

2014. április 14., hétfő

0748

I have to learn comparative anatomy. Sooo nice.


Bodies! I have to draw bodies!

2014. április 13., vasárnap

0747

I just thought about having this 9999 limit in the title of my entries. I calculated that if I make this constantly I can do it for more than 27 years which is quite a lot. I'm looking forward for it.


Whatever.

2014. április 12., szombat

0746

I ran the 2000 meters and I improved 1 minute since the beginning of school year. I ran it in 8:43 which is still pathetic but I cannot be disappointed. YO!


Some letter styles.

2014. április 11., péntek

0745

I was at my school mate's birthday party where I couldn't manage to get fucked up although I drank like 2 dl of 40% whiskey and I smoked a joint. I'm not human.


Just a drawing as all the others.

2014. április 10., csütörtök

0744

I've started listening to communist songs again and I like'em.


This is kind of good. Maybe a bit more cartoon like than the others. I wanted to draw it in a more naturalistic way. I was looking for the forms.

2014. április 9., szerda

0743

And German too. I'd have to read that Mikroben Jäger book. And also I'd better write my English essays. I really have a lot to do around here.


With this I tried to compensate the short legs of the previous one.

2014. április 8., kedd

0742

I'd have to learn. Now really. I simply have to learn a lot of stupid things like English, biology, chemistry and even maths.


Very short legs. Screwed.

2014. április 7., hétfő

0741

I also asked out Eszter but she said she probably won't dance with us. What a pity. 


I like this one, thou it was an easy job due to the lack of the most of the body.

2014. április 6., vasárnap

0740

Now the question is who should be the others?


The face is still a bit strange.

2014. április 5., szombat

0739

On the other hand I asked out Juli for the prom. And she's in.


That's a bit wierd.

2014. április 4., péntek

0738

Last time I wrote about Orsi and her disappointment. I told her and she is.


I really don't know what to say about these. Next time they're going to be males I bet you (just to be PC).

2014. április 3., csütörtök

0737

I didn't make a joke in the last entry.


So here comes all the adult content. Of course all the nude drawings on the site can be considered as studies...

2014. április 2., szerda

0736

Right into the ass!


This isn't that bad.

2014. április 1., kedd

0735

April's Fool!


Ok, nudes gotta be better than this.